EFOP-1.3.7-17-2017-00271 - Összefogás a társadalmi kohézió erősítése érdekébenA pályázat adatai:

A kedvezményezett neve: Nagyatádi Római Katolikus Plébánia és a Magyar Szívegyesületek Országos Szövetsége konzorcium
A projekt címe: Összefogás a társadalmi kohézió erősítése érdekében
A szerződött támogatás összege: 49 340 856 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt projektidőszaka és tervezett befejezési dátuma: 2018.02.28. - 2020.11.29.
Projekt teljes azonosító száma: EFOP-1.3.7-17-2017-00271

A projekt szakmai tartalmának bemutatása:

Az egyházak és az általuk fenntartott szervezetek a közösségi igények és a felmerülő összetett társadalmi problémák hatékony kezelésében kiemelkedő szerepet töltenek be.
A társadalmi folyamatok hatására fokozódó szükség van a formálisabb, kisebb-nagyobb közösségeket létrehozó, erősítő, támogató tevékenységekre.
A projekt a Nagyatádi Római Katolikus Plébánia, valamint a Magyar Szívegyesületek Országos Szövetsége által alkotott konzorciumban valósul meg.
A projekt célterülete Nagyatád Járás, melynek a 2017. január 1-jén 25.925 lakosa volt, melyből a járás székhelye, Nagyatád 10.717 fővel részesedik.
A célcsoportot a Nagyatádi Plébánia valamint a Magyar Szívegyesületek Országos Szövetsége által elért közösségek jelentik. A projekt megvalósítása során számos területen valósulnak meg programok,
így a célcsoporton belül különösen az alábbi csoportokra koncentrálunk
- romák, fogyatékkal élő személyek, szenvedélybetegek, demens, idős vagy hajléktalan személyek, bűnelkövetők, valamint a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet szerint „hátrányos helyzetű személyek” – minimum 120 fő - a bűnelkövetés, áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett gyermekek és fiatalok, javítóintézetből vagy büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak,
menekültek vagy hazájukból elüldözött személyek – minimum 40 fő A Nagyatádi Plébánia, valamint a Magyar Szívegyesületek Országos Szövetsége rendelkeznek megfelelő tapasztalatokkal a problémák kezelésében,
a hátránykompenzációs tevékenységek, a fogyatékos személyek megszólítása, közösségbe vonása, a szemléletformálás és a hátrányos helyzetű személyek integrációja terén.
A Nagyatádi Római Katolikus Plébánia szervezeti struktúrája egy-egy jó gyakorlat országos, hálózatszerű továbbadásának lehetőségét biztosítja. A Plébánia jelentős tevékenységet fejt ki a hátrányos helyzetű személyek befogadásában, a leszakadó rétegek támogatásában, életük megsegítésében, a mélyszegénységben és a többségi társadalomban élők közötti szociokulturális hátrányok csökkentésében.
Az egyház egyre nagyobb szerepet vállal a szegénységben élők – köztük nagyszámú roma ember - foglalkoztatásának támogatásában.

A Magyar Szívegyesületek Országos Szövetsége egységbe foglalja a szív és érrendszeri betegeket, valamint a megelőzés érdekében tevékenykedőket. A Szövetség legfontosabb feladati az alábbiak:
• A szívbetegek, valamint az egészséges személyek egészségfenntartása és az állami egészségügyi szolgálat közötti kapcsolat kialakítása, a korszerű életvitelre vonatkozó ismeretek terjesztése.
• A szív és érrendszeri betegek körében önsegítő csoportok alakítása.
• A szív és érrendszeri betegségek természetének megismertetése.
• Propagandakifejtése a szív és érrendszeri betegség megelőzésével kapcsolatos egészségmegőrző tevékenységben.

A projekt fő célja az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés, ezzel párhuzamosan hátránykompenzáció megvalósítása, ezeken keresztül a társadalmi esélyteremtés biztosítása.

Részcélok:
• Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés
• Társadalmi együttélés javítása
• Egyházak hátránykompenzációs tevékenységének fejlesztése
• Célcsoport önérdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése
• Prevenció (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése, szenvedélybetegség megelőzése)
• Szolgáltatások adekvát, komplex rendszerré szervezése
• Hatékony tevékenység-koordináció kialakítása

A fenti célok hatékony elérése érdekében a projekt során az alábbi tevékenységeket kívánjuk megvalósítani:
Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés
- tagonként 3-3 db komplex információs nap
- tagonként 4 havonta egy érzékenyítő foglalkozás (összesen 7-8 db)
- összesen 4-4 asszertív kommunikációs és konfliktuskezelései tréning

Társadalmi együttélés javítása:
- összesen 4-4 db közösségfejlesztési és mediációs tanácsadás
- összesen 4-4 db közösségi rendezvény
- - Közösségek formális szervezeti létrehozásának, ill. fejlesztésének elősegítése, koordinálása
- Hátránykompenzációs tevékenységek

Prevenció:

- összesen 4-4 db prevenciós tréning
- összesen 4-4 db mentálhigiénés és szenvedélybetegség-megelőzési foglalkozás szervezése
- 4 db jó gyakorlatokkal kapcsolatos workshop

Egyházak közösségi tevékenységének fejlesztése
• Jelenlegi módszertanok összegyűjtése,Jó gyakorlatok terjesztése,Beépíthető, átültethető elemekkel módszertanfejlesztés, Disszemináció.
Mindkét konzorciumi tag esetében:
Szolgáltatásfejlesztés (Szolgáltatások adekvát, komplex rendszerré szervezése)
• Igényfelmérés, szükséglet feltárás, Szolgáltatások felülvizsgálata, Szolgáltatások kidolgozása/átdolgozása, Szolgáltatások és a Szolgáltatási rendszer monitorozása .

Vezetésfejlesztés (Hatékony tevékenység-koordináció kialakítása)
• Tevékenységi folyamatok feltérképezése, leírása, Irányítási, koordinációs szabályok kialakítása/fejlesztése,Irányítási, koordinációs szabályok alkalmazása, monitorozása, Esetmegbeszélés, szupervízió, képzés